11:11, 26/11/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thảo luận về đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53

Sáng 26-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về "Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

Sáng 26-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị về “Xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Các ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Tổ biên tập giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hải Ninh phát biểu kết luận.


Tại hội nghị, các đại biểu góp ý, báo cáo cần đánh giá rõ hơn về quy mô kinh tế của Khánh Hòa, nhấn mạnh hơn về sự phát triển dịch vụ - du lịch, cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, đưa thêm định hướng về quy hoạch; phần hạn chế cần phải nói rõ Khánh Hòa chưa thể hiện được vai trò trung tâm kinh tế của vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, việc phát huy lợi thế kinh tế biển chưa toàn diện, các thiết chế văn hóa chưa được đầu tư xứng tầm… Các đại biểu cũng đề nghị nêu rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến hạn chế trong việc thực hiện Kết luận 53, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn sau; phần kiến nghị nên bổ sung thêm đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu biển đảo quốc gia tại Khánh Hòa; các tham luận cần thống nhất số liệu chung, phụ lục số liệu cần đầy đủ hơn, có so sánh với các địa phương khác…


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh thống nhất với các ý kiến góp ý, đề nghị Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Ông lưu ý Tổ biên tập cần rà soát, thống nhất số liệu giữa báo cáo và các tham luận; tham khảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để đánh giá chính xác về kinh tế - xã hội của tỉnh. Về những điểm làm được, báo cáo cần nhấn mạnh đến sự phát triển về dịch vụ - du lịch; sự thay đổi về bộ mặt đô thị; công tác quy hoạch, điểm sáng trong công tác xã hội hóa về giáo dục, y tế; nhấn mạnh thêm về công tác Mặt trận, đoàn thể. Về tồn tại hạn chế, cần chỉ rõ việc quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch còn yếu; thiết chế văn hóa và dữ liệu công nghệ thông tin chưa được đầu tư đúng mức; công tác giảm nghèo chưa được như kỳ vọng; việc phân bổ đầu tư công giữa các vùng miền chưa hài hòa; trụ sở cơ quan nhà nước chưa được quan tâm đầu tư; trong công tác xây dựng Đảng cần đưa thêm nội dung trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chưa được thực hiện nghiêm…

 
XUÂN THÀNH