Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho ý kiến về dự án CRIEM

Thứ Hai, 20/09/2021, 21:26 [GMT+7]

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho ý kiến về dự án CRIEM

Sáng 20-9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa họp cho ý kiến về nội dung đề xuất dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số - CRIEM, vốn vay ADB.


Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự án CRIEM có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 900 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hơn 667 tỷ đồng; vốn đối ứng hơn 212 tỷ đồng, còn lại là vốn viện trợ không hoàn lại. Dự kiến, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025, gồm 3 hợp phần: nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông (gồm 7 tiểu dự án); cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số (4 tiểu dự án); nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án được triển khai trên địa bàn huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Cam Lâm. Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án.


Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khẳng định, việc đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số là cần thiết. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án cần làm rõ một số nội dung: tính hiệu quả của việc đầu tư, sự gắn kết của dự án đối với những chương trình mục tiêu của tỉnh; hạn mức vay, cơ chế vay, lãi suất vay; đánh giá sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến việc thực hiện dự án trong thời điểm hiện nay.


Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách kết luận sẽ báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chủ đầu tư củng cố thêm hồ sơ liên quan, làm rõ hơn những vấn đề đã nêu.


THÀNH NAM

.

các thông tin tiện ích