Thư kêu gọi hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống Covid-19

Thứ Ba, 03/08/2021, 16:17 [GMT+7]

Thư kêu gọi hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống Covid-19

THƯ KÊU GỌI
Hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống Covid-19
 
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cả nước tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Kết luận số 44-KL/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covd -19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới. 
 
Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trân trọng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh mỗi người ủng hộ một ngày lương; Quý cơ quan, các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân trong và ngoài tỉnh, bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình chung sức đồng lòng tiếp tục tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh.
 
Mọi sự đóng góp ủng hộ xin chuyển trực tiếp về:
 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. 
 
- Địa chỉ: số 02 Ngô Quyền, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Số điện thoại: 02583.813.827, 0913.483.009. 
 
Hoặc chuyển vào tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (Quỹ Cứu trợ).
 
Số tài khoản: 3761.0.9066307.91999 - Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa 
 
(Ghi rõ nội dung chuyển tiền: Ủng hộ kinh phí  phòng, chống Covid-19).
 
Những đóng góp quý báu của Quý vị trong lúc này thực sự là nguồn lực rất cần thiết, có ý nghĩa to lớn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
 
Trân trọng!
 
.

các thông tin tiện ích