Vùng 4 Hải quân: Thực hiện tốt "5 chủ động" trong quản lý tư tưởng bộ đội

Thứ Năm, 17/06/2021, 22:15 [GMT+7]

Vùng 4 Hải quân: Thực hiện tốt "5 chủ động" trong quản lý tư tưởng bộ đội

Thời gian qua, Vùng 4 Hải quân đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, chính trị, xây dựng Vùng 4 Hải quân vững mạnh toàn diện.


Nắm chắc tư tưởng bộ đội


Vùng 4 Hải quân là đơn vị có quân số đông, đóng quân phân tán, nhiều đơn vị có tính đặc thù trong hoạt động công tác. Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 kéo dài; các thế lực thù địch chống phá toàn diện trên các mặt, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa… tác động đến tâm tư, tình cảm của bộ đội. Do đó, công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội hết sức quan trọng.

 

Thông báo chính trị - thời sự tuần trên tàu 012 - Lý Thái Tổ, Lữ đoàn 162.

Thông báo chính trị - thời sự tuần trên tàu 012 - Lý Thái Tổ, Lữ đoàn 162.


Thượng tá Trần Mạnh Chiến - Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân cho biết, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội phù hợp và sát tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Cơ quan chính trị các cấp đã hướng dẫn cụ thể về công tác tư tưởng; từng cấp ủy đã phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên và đội ngũ chiến sĩ bảo vệ an ninh nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời, định kỳ đánh giá tư tưởng bộ đội để phân loại quản lý.


Với phương châm “Đúng, trúng, nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả”, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã tập trung thực hiện tốt “5 chủ động” trong công tác tư tưởng “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng”. Trong đó, cấp ủy và người chỉ huy các cấp trong toàn vùng luôn coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát hiện với giải quyết tư tưởng; giáo dục với việc xây dựng các quy chế, quy định; tập trung vào những thời điểm thực hiện nhiệm vụ cường độ hoạt động cao, những nơi khó khăn hay những biến cố trong đời sống có liên quan trực tiếp tác động đến mỗi quân nhân để dự báo và giải quyết tư tưởng.


Các đơn vị của Vùng 4 Hải quân đã phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng; duy trì có hiệu quả việc phân công cán bộ, đảng viên cùng công tác, sinh hoạt gần gũi, giúp đỡ những quân nhân có biểu hiện diễn biến tư tưởng phức tạp, cá biệt; thực hiện tốt các biện pháp tâm lý trong giải quyết tư tưởng theo tinh thần thực sự gần, hiểu, tin bộ đội. Hoạt động của hội đồng, tổ tư vấn tâm lý, tình cảm quân nhân ở các cấp được duy trì có nề nếp; kết hợp với duy trì chế độ đối thoại dân chủ, thực hiện phân cấp trong quản lý, phản ánh báo cáo giải quyết tư tưởng bộ đội, bảo đảm kịp thời phát hiện và xử lý tốt những vấn đề nảy sinh.


Cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị


Với mô hình “Mỗi tuần 1 sự kiện, mỗi tháng 1 điển hình”, các cơ quan chính trị các cấp của vùng đã định hướng tư tưởng bộ đội khá hiệu quả. Từ mô hình này, các đơn vị coi trọng việc xây dựng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, huy động sức mạnh thống nhất của tập thể để đấu tranh đẩy lùi tư tưởng tiêu cực. Thượng tá Phạm Văn Kết - Phó Chính ủy Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Đơn vị đã chủ động định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho bộ đội theo hướng tích cực, nhất là những nội dung được xã hội quan tâm, có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư, tình cảm bộ đội. Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ”.


Đối với các đơn vị khối đảo, các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; đài, trạm ra đa; đơn vị đóng quân ở các điểm lẻ…, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đặt ra yêu cầu cao trong việc lựa chọn chất lượng quân nhân. Các trường hợp có diễn biến về tư tưởng, đơn vị tổ chức giao nhiệm vụ, phân công cụ thể cho cán bộ, tổ tư vấn tâm lý, tình cảm quân nhân, bạn bè, đồng hương kết hợp với gia đình theo dõi, giúp đỡ, động viên để cùng tháo gỡ vướng mắc; linh hoạt giải quyết dứt điểm nếu quân nhân có biểu hiện tư tưởng không tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng luôn coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong đơn vị, tạo không khí gần gũi, cởi mở; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, diễn đàn thanh niên, sinh nhật đồng đội; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Thượng tá Trần Mạnh Chiến cho biết: “Thông qua việc thực hiện tốt công tác tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn”.


THU ANH

 

.

các thông tin tiện ích