10:06, 06/06/2021

Phụ nữ sôi nổi học tập và làm theo Bác

5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thực hiện được nhiều hoạt động, mô hình, cách làm hay. Qua đó, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thực hiện được nhiều hoạt động, mô hình, cách làm hay. Qua đó, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Triển khai sâu rộng


Bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết, 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, quán triệt Chỉ thị 05, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vào giao ước thi đua hàng năm trong công tác hội, quy định cụ thể các chỉ tiêu thực hiện như: 100% huyện, thị, thành hội và 100% cơ sở hội có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05; duy trì hoặc xây dựng mới các mô hình về học tập và làm theo Bác phù hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia; tích cực tuyên truyền nhân rộng mô hình, cách làm hay hoặc cá nhân phụ nữ tiêu biểu…

 

Phụ nữ Khánh Sơn tặng quà cho người khuyết tật.

Phụ nữ Khánh Sơn tặng quà cho người khuyết tật.


Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai tốt Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào thi đua, cuộc vận động lớn như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong đó, tập trung thực hiện các hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, vùng biển, đảo, khó khăn…


Nhiều phụ nữ nghèo được giúp đỡ


Nhờ triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, phong trào, cách làm, mô hình hay. Cụ thể, hoạt động hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, các cấp hội đăng ký thực hiện 184 công trình, phần việc, đã tặng 257 phương tiện sinh kế, sửa 93 nhà, xây 99 “Mái ấm tình thương”, tặng 1.740 suất học bổng, 256 sổ tiết kiệm, 2.988 suất học bổng, 200 chiếc xe đạp, 52.714 suất quà cho phụ nữ nghèo, đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nan y, học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền hơn 14,2 tỷ đồng. 139/139 cơ sở hội thực hiện 858 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. 983/983 chi hội đều duy trì các mô hình, hình thức tiết kiệm giúp nhau… Qua đó đã giúp đỡ 25.731 hộ phụ nữ nghèo và 17.472 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có cơ hội ổn định cuộc sống. Đặc biệt, dịch Covid-19 xảy ra kéo dài, các cấp hội đã vận động may, mua tặng 76.308 khẩu trang vải, khẩu trang y tế; 20.614 chai nước rửa tay kháng khuẩn; 200 bánh xà phòng, 1.000 găng tay y tế, 8,3 tấn gạo, 2.922 suất quà, phát 71.757 tờ rơi… ủng hộ các y, bác sĩ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly…


Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hội trong việc sâu sát thực tiễn phong trào, làm việc trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân. Song song đó, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình làm theo Bác; tăng cường xây dựng, giới thiệu, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong học tập và làm theo Bác…

 

Bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, hoạt động của các cấp hội đã góp phần lan tỏa những lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong các tầng lớp phụ nữ. 5 năm qua, các cấp hội đã phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền và biểu dương 3.670 gương điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua, công tác hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

 

Minh Thiết