Đoàn công tác Quân khu 5: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ Nhật, 13/06/2021, 21:05 [GMT+7]

Đoàn công tác Quân khu 5: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 12 và 13-6, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa.

 

Đoàn kiểm tra tại Đại đội Thiết giáp 74.

Đoàn kiểm tra tại Đại đội Thiết giáp 74.


Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh quân khu; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó nổi bật là, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị về lãnh đạo quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, chỉ lệnh, quy định về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kiện toàn, tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định; xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm lễ tiết, tác phong quân nhân, quy định Nhà nước và kỷ luật quân đội; phòng, chống dịch Covid-19…


Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các đơn vị, Thiếu tướng Trương Thiên Tô biểu dương kết quả lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu gắn với phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ninh Hòa, huyện Khánh Vĩnh đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; ban hành kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vật chất hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…


THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích