10:03, 17/03/2021

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Sáng 17-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

. Sáng 17-3, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã giới thiệu 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, 20 đại biểu nữ, chiếm 37%; 6 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 11,11%; 16 đại biểu trẻ, chiếm 29,6%; 2 đại biểu dân tộc thiểu số; 16 đại biểu tái cử, chiếm 29,6%. Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành các bước giới thiệu người đúng quy định. Cử tri các cơ quan, đơn vị của người được giới thiệu ứng cử đều thống nhất với tỷ lệ tín nhiệm cao.


Tại hội nghị, các đại biểu còn được thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.


. Chiều 16-3, UBMTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Theo báo cáo của UBMTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan, đơn vị đã giới thiệu 53 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, đại biểu nữ 22 người, chiếm 41,5%; đại biểu người dân tộc thiểu số 1 người; đại biểu ngoài Đảng 6 người, chiếm 11,3%; đại biểu tái cử 16 người, chiếm 30,19% và đại biểu trẻ 19 người, chiếm 35,8%. Ngày 15-3, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận bàn giao hồ sơ 53 ứng cử viên từ Ủy ban Bầu cử thành phố.


THANH NỘI - KHÁNH VĨNH