Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Sáu, 16/10/2020, 13:55 [GMT+7]

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 16-10, ông Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đại diện Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham dự.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL. Trong đó, tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn về cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung, làm rõ quy định về phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung một số hình thức VBQPPL; sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, xã; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; quy định hợp lý hơn về các loại VBQPPL phải lập đề nghị xây dựng theo quy trình chính sách và trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng, soạn thảo VBQPPL…

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi, bổ sung 68 điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. 
 
 
N.V
 
.

các thông tin tiện ích