11:10, 12/10/2020

Tập trung xây dựng Đảng, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ lớn của cả nước

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa

 

 

- Thưa ông, nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đạt kết quả tích cực. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật?


- Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, Khánh Hòa thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã (KT-XH) đề ra. Về quy mô GRDP, Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, thứ 2/8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Khánh Hòa tiếp tục là 1 trong 16 tỉnh, thành phố có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 6,1%/năm, trong đó 4 năm 2016 - 2019 tăng bình quân 7,7%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt 206,87 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12,6%/năm. Giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 91.541 tỷ đồng, trong đó năm cao nhất (năm 2018) đạt 21.868 tỷ đồng.


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch và công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 6,5%/năm; các ngành dịch vụ phát triển nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,8%/năm. Giai đoạn 2016 - 2020, doanh thu du lịch tăng bình quân 5%/năm; tổng số khách du lịch đến Khánh Hòa đạt gần 26,4 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 11 triệu lượt. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm từ 35 đến 44% giá trị xuất khẩu của tỉnh, đưa Khánh Hòa trở thành 1 trong 5 tỉnh xuất khẩu thủy sản mạnh của cả nước. Ngành nông nghiệp từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, thâm canh, tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị của nông sản Khánh Hòa.


Một trong những nét nổi bật trong phát triển KT-XH địa phương thời gian qua là Khánh Hòa đã kiên trì và thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm và 4 chương trình KT-XH.

 

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ để phát huy tiềm năng, thế mạnh của 3 vùng kinh tế trọng điểm; tạo động lực phát triển KT-XH của từng địa phương và cả tỉnh. TP. Nha Trang phát huy vai trò là đô thị hạt nhân, đô thị trung tâm của tỉnh, đang trở thành trọng điểm du lịch của quốc gia và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước; doanh thu du lịch của thành phố chiếm 85,5% tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh. Khu vực vịnh Cam Ranh tiếp tục đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng đồng bộ, từng bước trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, khu vực kinh tế động lực phía nam của tỉnh. Đến nay, Khu Kinh tế Vân Phong đã có 91 dự án đi vào hoạt động, thu hút 4,1 tỷ USD vốn đăng ký; đóng góp vào ngân sách của tỉnh khoảng 20.950 tỷ đồng, chiếm khoảng 26,6% thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho 6.251 lao động.


Việc thực hiện hiệu quả 4 chương trình KT-XH đã thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị và giảm nghèo bền vững. Trong đó, chương trình phát triển nguồn nhân lực đã nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chương trình phát triển đô thị tạo nên diện mạo đô thị của tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại. Theo tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa đạt 67,8 điểm (điểm chuẩn là 75 - 100 điểm). Chương trình xây dựng nông thôn mới thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 56/92 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 60,9% tổng số xã. Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tạo hiệu quả tích cực trong việc nâng cao đời sống, thu nhập, giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.


Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 5 năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư, phát triển đồng bộ các lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường; khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được quan tâm… Tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, các đối tượng yếu thế góp phần ổn định xã hội. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,18%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 1,5%/năm. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; tình hình trật tự xã hội ổn định;  công tác xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh có nhiều tiến bộ.

Cùng với phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Công tác củng cố tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được chú trọng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 9.351 đảng viên, trong đó, đảng viên được kết nạp trong độ tuổi thanh niên đạt tỷ lệ 60,44%. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận của Đảng bộ và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

 

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.


 

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xin ông chia sẻ những kinh nghiệm rút ra qua một nhiệm kỳ hoạt động của Đảng bộ?


- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có thể rút ra một số kinh nghiệm nhằm phát huy hơn nữa kết quả đạt được và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là, tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong điều kiện tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức.


Trong quá trình lãnh đạo phải giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định, quy chế làm việc. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ để vừa phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, vừa tránh bao biện, làm thay, tránh buông lỏng lãnh đạo của các tổ chức đảng; thường xuyên lắng nghe và quan tâm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ cơ sở.


Các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thật sự cầu thị, quyết liệt sửa sai; phát huy vai trò nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các sai phạm; phải kiên quyết đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.


Huy động các nguồn lực đầu tư, mạnh dạn đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng áp dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động đột phá, biến “nguy” thành “cơ”, tạo động lực phát triển.


Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường bền vững.


- Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 với khát vọng và quyết tâm đổi mới, phát triển, tầm nhìn, định hướng có tính chiến lược, Đảng bộ đề ra mục tiêu và tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?


- Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được; quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng và cả nước. Trong xây dựng phương hướng phát triển, Đảng bộ Khánh Hòa không theo tư duy nhiệm kỳ mà hướng tới mục tiêu khá xa: Đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển; trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, tạo cơ sở nền tảng để đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của người dân thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Từ những mục tiêu này, từng nhiệm kỳ có lộ trình phấn đấu phù hợp, bảo đảm tính khoa học, khả thi cao.


Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025 và các mục tiêu đến năm 2030, năm 2045, trước mắt, Khánh Hòa sẽ chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng và lợi thế của tỉnh.


Tỉnh đang tiến hành lập quy hoạch toàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động KT-XH đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cả ba trụ cột: KT-XH - môi trường; bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn.


Nhằm tạo lực đẩy cho phát triển, Khánh Hòa tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 chương trình KT-XH và đẩy mạnh phát triển 3 vùng động lực. Trong đó, khu vực vịnh Vân Phong là vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực nam Phú Yên - bắc Khánh Hòa và Nam Trung Bộ; TP. Nha Trang là vùng trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; khu vực vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá: Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội; tập trung phát triển khu vực vịnh Vân Phong, tạo động lực phát triển mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.


Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Khánh Hòa quyết tâm thực hiện được 26 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và phát triển bền vững, xây dựng Đảng. Trước mắt, tập trung vào các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư. Đó là, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả các biện pháp để đạt được mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm phát triển KT-XH, tập trung vào tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kích cầu du lịch, đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ.


Bước vào nhiệm kỳ mới, cùng với việc tập trung phát triển KT-XH, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa quyết tâm thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng; trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động của hệ thống chính trị với phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”; phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; củng cố và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, trong đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ.


- Xin cảm ơn ông!


Lệ Hằng (Thực hiện)

 

 


 

Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025


. Về kinh tế:


- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên.


- GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 USD.


- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ (chiếm 52,6%), công nghiệp, xây dựng (chiếm 31,1%) và giảm tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản (chiếm 7,8%).


- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD.


- Thu ngân sách nội địa năm 2025 gấp 2,2 lần so với năm 2020.


- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2021 - 2025 đạt trên 360 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm trên 12%.


. Về văn hóa - xã hội:


- Số hộ nghèo năm 2025 giảm 1/2 so với năm đầu nhiệm kỳ (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025). Huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4 - 5%/năm.


- Số người lao động có việc làm tăng thêm bình quân hàng năm trên 11,5 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 3,8%.


- Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở 4 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS và THPT) đến năm 2025 đạt 65,57%.


- Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%.


- Đến năm 2025, đạt 12,5 bác sĩ (10 bác sĩ công lập) trên 10.000 dân và 37,5 giường bệnh (33,5 giường công lập) trên 10.000 dân (không kể trạm y tế xã).


- Đến năm 2025, có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí; các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới; TP. Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


. Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững:


- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt trên 46,5%.


- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 70%, nước hợp vệ sinh đạt 100%.


- Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường năm 2025 đạt 100%;


. Về xây dựng Đảng:


- Phấn đấu hàng năm có trên 60% số tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và từ 15 đến 20% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ so với tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (tương ứng tỷ lệ từ 9 đến 12%).


- Phấn đấu phát triển đảng viên bình quân hàng năm đạt từ 1.700 đồng chí trở lên, trong đó có 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên.