Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 14/10/2020, 11:46 [GMT+7]

Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

I. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 vị:
 
• Bí thư Tỉnh ủy
 
Ông Nguyễn Khắc Định
 
• Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn
Ông Nguyễn Tấn Tuân
Ông Hà Quốc Trị
 
• Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
 
Ông Hồ Văn Mừng
Ông Nguyễn Văn Ghi
Ông Đào Xuân Lân
Ông Bùi Đại Thắng
Ông Trần Ngọc Thanh
Ông Trần Mạnh Dũng
Ông Lê Hữu Hoàng
Ông Lê Hữu Thọ
Ông Nguyễn Khắc Hà
Ông Võ Hoàn Hải
Ông Lương Đức Hải
Ông Lữ Thanh Hải
 
 
II. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 vị:
 
1. Ông Nguyễn Văn Ghi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
2. Ông Trần Ngọc Sanh
3. Ông Chu Văn Loan
4. Ông Lê Hữu Trí
5.  Bà Phạm Thị Khánh Hương
6.  Bà Nguyễn Thị Kim Dung
7.  Ông Phan Xuân Hòa
8.  Ông Lê Văn Hiển
9. Bà Trần Thị Tú Viên
 

 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025
 
III. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 vị:
 
1. Nguyễn Anh
2. Bùi Thanh Bình
3. Trần Nam Bình
4. Mấu Thái Cư
5. Bùi Văn Cường
6. Trần Mạnh Dũng
7. Nguyễn Khắc Định
8. Nguyễn Văn Đồng
9. Nguyễn Văn Ghi
10. Nguyễn Khắc Hà
11. Nguyễn Thanh Hà
12. Lê Thu Hải
13. Lương Đức Hải
14. Lữ Thanh Hải
15. Võ Hoàn Hải
16. Nguyễn Hữu Hảo
17. Lê Hữu Hoàng
18. Phạm Thị Khánh Hương
19. Đào Xuân Lân
20. Trần Thu Mai
21. Bùi Xuân Minh
22. Nguyễn Văn Minh
23. Hồ Văn Mừng
24. Bùi Hoài Nam
25. Trần Hòa Nam
26. Nguyễn Quỳnh Nga
27. Mấu Văn Phi
28. Nguyễn Thị Lan Phương
29. Tạ Hồng Quang
30. Trần Ngọc Sanh
31. Trần Hải Sơn
32. Trần Ngọc Thanh
33. Bùi Đại Thắng
34. Võ Nam Thắng
35. Nguyễn Văn Thiện
36. Đinh Văn Thiệu
37. Lê Hữu Thọ
38. Vĩnh Thông
39. Nguyễn Lê Đình Thống
40. Nguyễn Thị Trung Thu
41. Nguyễn Khắc Toàn
42. Trần Quốc Toản
43. Phạm Thị Xuân Trang
44. Tống Trân
45. Lê Hữu Trí
46. Hà Quốc Trị
47. Nguyễn Trọng Trung
48. Nguyễn Tấn Tuân
49. Nguyễn Anh Tuấn
50. Lý Nguyễn Nguyên Vũ
 
 
IV. Đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:
 
* Đại biểu đương nhiên:
 
1. Ông Nguyễn Khắc Định
2. Ông Lê Thanh Quang
3. Ông Nguyễn Khắc Toàn
 
* Đại biểu chính thức:
 
4. Ông Nguyễn Tấn Tuân
5. Ông Hà Quốc Trị
6. Ông Trần Ngọc Thanh
7. Ông Trần Mạnh Dũng
8. Ông Hồ Văn Mừng
9. Ông Nguyễn Văn Ghi
10. Ông Đào Xuân Lân
11. Ông Bùi Đại Thắng
12. Ông Lê Hữu Thọ
13. Ông Lê Hữu Hoàng
14. Ông Nguyễn Khắc Hà
15.Nguyễn Quỳnh Nga
16. Ông Lương Đức Hải
17. Ông Mấu Thái Cư
18. Ông Võ Hoàn Hải
19. Ông Tạ Hồng Quang
20. Ông Nguyễn Trọng Trung
 
* Đại biểu dự khuyết:
 
- Ông Bùi Hoài Nam
- Ông Trang Sĩ Trung 
 

 

.

các thông tin tiện ích