Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cần có kế sách về chế độ tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội

Thứ Hai, 26/10/2020, 22:02 [GMT+7]

Cần có kế sách về chế độ tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội

Các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa có sự kế thừa của các nhiệm kỳ đại hội trước, vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn. Dự thảo báo cáo đã đánh giá rất rõ về những thành tựu đất nước đã đạt được. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo cần làm rõ thêm về lĩnh vực tiền lương nhằm có kế sách bảo đảm đời sống của người hưởng lương và công bằng xã hội. Qua những lần cải cách tiền lương đã cải thiện phần nào cuộc sống của người lao động (NLĐ). Song chính sách tiền lương vẫn còn nhiều bất cập và hiện nay tiền lương của cán bộ, công chức có xu hướng ngày càng thấp so với thị trường, mức lương tối thiểu hiện nay mới chỉ đáp ứng được 90% nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ.  


Ngoài ra, dự thảo cần xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, từng bước mở rộng diện bao phủ, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ đang là đích đến của các quốc gia trên thế giới. Chính sách an sinh xã hội cần tập trung tăng cường cơ hội có việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững cho NLĐ yếu thế thông qua hỗ trợ cá nhân và hộ gia đình phát triển sản xuất, hỗ trợ tín dụng, giải quyết việc làm và kết nối thông tin thị trường lao động; mở rộng cơ hội cho NLĐ tham gia hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để chủ động đối phó khi thu nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro, ốm đau, tai nạn lao động, tuổi già; hỗ trợ thường xuyên đối với người có hoàn cảnh đặc thù và hỗ trợ đột xuất cho người dân khi gặp các rủi ro không lường trước hoặc vượt quá khả năng kiểm soát (mất mùa, thiên tai, đói nghèo,...); tăng sự tiếp cận của người dân đến hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin…


Nguyễn Văn Lương
(Phường Phước Long, TP. Nha Trang)

.

các thông tin tiện ích