Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa: Thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo sở

Thứ Ba, 29/09/2020, 19:22 [GMT+7]

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa: Thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo sở

Ngày 28-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 40 để tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW ngày 30-8-2019 của UBKT Trung ương, cụ thể:


- Ông Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.


Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Mộng Điệp là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Mộng Điệp bằng hình thức cảnh cáo.


- Ông Nguyễn Ngọc Tâm - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.


Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Tâm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Tâm bằng hình thức cảnh cáo.


- Ông Vũ Xuân Thiềng - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.


Những khuyết điểm, vi phạm của ông Vũ Xuân Thiềng đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Xuân Thiềng bằng hình thức khiển trách.


- Ông Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18-7-2011 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.


Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Bé đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bé bằng hình thức khiển trách.


Như vậy, thực hiện Thông báo Kết luận số 680 của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó, cảnh cáo 6 trường hợp, khiển trách 4 trường hợp. Có 8 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa.


Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo phân cấp quản lý cán bộ.


B.K.H

.

các thông tin tiện ích