Khối các sở quản lý nhà nước 1: Ký kết giao ước thi đua

Thứ Sáu, 20/03/2020, 21:45 [GMT+7]

Khối các sở quản lý nhà nước 1: Ký kết giao ước thi đua

Chiều 20-3, Khối các sở quản lý nhà nước 1 (gồm các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Y tế,  Ngoại vụ) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.


Năm nay, các đơn vị trong khối đề ra một số chỉ tiêu như: 100% cơ sở đảng đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; 100% đơn vị đạt chuẩn Cơ quan văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Các đơn vị phấn đấu thực hiện tốt các chế độ, chính sách trên các lĩnh vực phụ trách; tham gia đầy đủ các cuộc vận động của UBND tỉnh về công tác xã hội; tăng cường tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và các phong trào thi đua khác...


Năm 2019, các đơn vị trong khối đã triển khai các phong trào thi đua kịp thời, hiệu quả, đi vào chiều sâu, gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... Kết thúc năm, các đơn vị đều đạt điểm thi đua xuất sắc; 1 đơn vị được nhận cờ thi đua của Chính phủ (Sở Giáo dục và Đào tạo), 3 đơn vị nhận bằng khen của UBND tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế).


K.H

.

các thông tin tiện ích