Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020

Thứ Sáu, 20/03/2020, 21:59 [GMT+7]

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa họp thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2020. Theo đó, ngoài các hoạt động thường xuyên, trong 3 quý đầu, ban sẽ giám sát, hoàn thiện kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020. Quý III, ban sẽ khảo sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm với đối tượng này ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thôn, tổ dân phố.


Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ban chú trọng thêm việc giám sát các cơ quan nội chính và công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.


N.V

.

các thông tin tiện ích