Xét duyệt đề tài cấp Tổng cục Chính trị

Thứ Năm, 20/02/2020, 20:57 [GMT+7]

Xét duyệt đề tài cấp Tổng cục Chính trị

Tổng cục Chính trị vừa phối hợp với Học viện Hải quân tổ chức họp Hội đồng khoa học xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Tổng cục Chính trị cho các học viện, nhà trường quân đội phía nam đăng ký chủ trì nghiên cứu năm 2020. 
 
Các đề tài được xét duyệt gồm: “Vai trò của Bộ đội Hải quân trong xây dựng hệ thống chính trị ở huyện đảo Trường Sa hiện nay”, do Học viện Hải quân chủ trì nghiên cứu; “Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 47 trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng ở các nhà trường quân đội hiện nay”, do Trường Sĩ quan Lục quân 2 chủ trì nghiên cứu; “Nghiên cứu giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ trung đội ở đơn vị thông tin trong quân đội hiện nay”, do Trường Sĩ quan Thông tin chủ trì nghiên cứu. 
 
Hội đồng khoa học đã đánh giá các đề tài có tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn, đồng thời nhất trí đề nghị Tổng cục Chính trị cho phép triển khai nghiên cứu và hoàn thành các đề tài trong năm 2020.
 
THẾ ANH
 
  
.

các thông tin tiện ích