Cam Ranh: Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo

Thứ Sáu, 21/02/2020, 21:24 [GMT+7]

Cam Ranh: Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo

Thành phố Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch 472 về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo năm 2020.


Nội dung kế hoạch tập trung vào 7 vấn đề lớn: Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận đa phương, song phương của Nhà nước với các quốc gia và tổ chức quốc tế; chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt là trên vịnh Cam Ranh; tuyên truyền pháp luật cho ngư dân về các hoạt động thủy sản như: nuôi trồng, đánh bắt, thẻ vàng IUU, hậu cần nghề cá, chuyển dịch kinh tế biển, ứng phó rủi ro, tìm kiếm cứu nạn, ngư trường, thời tiết…; biểu dương gương tập thể, cá nhân tiên tiến; chiến lược biển Việt Nam…


Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra là: xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền trên cổng và các trang thông tin điện tử xã, phường; lồng ghép tuyên truyền với phổ biến chính sách phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam của đội tuyên truyền lưu động; tập huấn chủ trương, chính sách liên quan đến bảo vệ và phát triển biển đảo Việt Nam cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích