Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng

Thứ Sáu, 17/01/2020, 21:24 [GMT+7]

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng

Ngày 17-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà ban hành Hướng dẫn số 11 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Theo đó, cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Hướng dẫn cũng nêu rõ yêu cầu, căn cứ, đối tượng, nội dung, phương pháp tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, UBKT chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội; tổng hợp, báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội về một số trường hợp đại biểu; những đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội mà vi phạm pháp luật. UBKT các cấp chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới...


Sau đại hội, cần tập trung thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc của UBKT; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai nghị quyết đại hội. Riêng khiếu nại về bầu cử, trong 15 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc đại hội, UBKT của cấp ủy cấp trên trực tiếp phải xác minh lại, báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.


T.M

 

.

các thông tin tiện ích