Gắn kết công tác phổ biến với thi hành pháp luật

Thứ Năm, 16/01/2020, 13:24 [GMT+7]

Gắn kết công tác phổ biến với thi hành pháp luật

Sáng 16-1, bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Khánh Hoà chủ trì cuộc họp tổng kết hoạt động của hội đồng năm 2019 và bàn phương hướng năm 2020.


Năm 2019, hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được kiện toàn và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác PBGDPL. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật từng bước được nâng cao chất lượng. Hiện nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh có 37 thành viên. 
Toàn tỉnh có 1.557 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và 1.301 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã tổ chức hơn 2.000 cuộc phổ biến với gần 180.000 lượt người tham dự, cấp phát gần 50.000 tài liệu, đăng tải gần 7.500 tin bài...


Năm 2020, hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xác định trọng tâm tuyên truyền, phổ biến cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới nội dung, phương pháp PBGDPL; gắn kết công tác PBGDPL với công tác thi hành pháp luật; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiện toàn các tổ hoà giải trên địa bàn; nhân rộng các mô hình hay, xây dựng tủ sách pháp luật điện tử...

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận giấy khen.
Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận giấy khen.


Nhân dịp này, 29 tập thể và 52 cá nhân xuất sắc năm 2019 được Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh khen thưởng.


N.V 

.

các thông tin tiện ích