Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019)

Giữ vững tiềm lực quốc phòng - an ninh

Thứ Năm, 19/12/2019, 23:13 [GMT+7]

Giữ vững tiềm lực quốc phòng - an ninh

Những năm qua, các cấp, ngành và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng nỗ lực trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


Tập trung xây dựng lực lượng


Thực hiện xây dựng LLVT “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, những năm qua, LLVT tỉnh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thời gian qua, LLVT tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. LLVT tỉnh thường xuyên duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ.

 

iểu đoàn Bộ binh 460 diễn tập vòng tổng hợp, bắn chiến đấu cấp đại đội.

Tiểu đoàn Bộ binh 460 diễn tập vòng tổng hợp, bắn chiến đấu cấp đại đội.


Đối với lực lượng biên phòng tỉnh, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị, xây dựng, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo trên địa bàn.


Lực lượng Công an tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng công an chuyên trách vững mạnh theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, chuyên sâu; trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại; cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất năng lực tốt, ngang tầm với nhiệm vụ. Huy động đông đảo quần chúng nhân dân thực hiện tự bảo vệ an ninh, giữ gìn an ninh trật tự tại các cơ sở sản xuất và nơi cư trú; tổ chức các lực lượng an ninh cơ sở theo từng lĩnh vực hoạt động công tác, ngành nghề lao động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...


Giữ vững tiềm lực


Những năm qua, các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng, hướng về cơ sở; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nền quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, trước hết là về quốc phòng - an ninh.


Đến nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh trên toàn tỉnh đạt 100%. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra. Lực lượng quân sự chấp hành đúng quy định về tổ chức biên chế, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến. Đến nay, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 96,43%; quân số tham gia huấn luyện hàng năm đạt từ 96% trở lên. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp.


10 năm qua, tỉnh đã tổ chức 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức 16 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và 274 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, doanh nghiệp và các phương án phòng, chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Qua diễn tập, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương, chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, MTTQ và đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ có chuyển biến tiến bộ, khả năng tác chiến của LLVT được củng cố, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá: “Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành chặt chẽ của UBND tỉnh, cùng với sự nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, các tiềm lực của khu vực phòng thủ được tăng cường, thế trận quân sự được xây dựng phù hợp với đặc điểm địa bàn, có chiều sâu và ngày càng vững chắc, sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh ngày càng chặt chẽ; tiềm lực quốc phòng - an ninh được giữ vững. Cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được vận hành hiệu quả; LLVT địa phương được xây dựng vững mạnh, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.


NAM ANH 
 
 

.

các thông tin tiện ích