Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Thứ Năm, 05/12/2019, 17:38 [GMT+7]

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019

Chiều 5-12, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019.

 

Năm 2019, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết đề ra cũng như các chỉ đạo của Tỉnh hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự các cấp hội, góp phần nâng cao chất lượng trên các mặt công tác, nhất là trong phong trào thi đua. Cán bộ, hội viên luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và xác định rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ công chức trong tổ chức chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và của hội.

 

Các cán bộ, hội viên được tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam.
Các cán bộ, hội viên được tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam.

 

Trong năm, Hội đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội tổ chức tuyên truyền và học tập các chuyên đề về lý luận chính; học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, hội viên, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống; phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị trong các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của Đảng; tích cực tham gia giáo dục quốc phòng, vận động thanh niên nhập ngũ; tham gia bảo vệ dân phố giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương…

 

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 

Năm 2020, Hội tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở hội các cấp, phát triển hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua…

 

Các tập thể nhận Bằng khen của Tỉnh hội.
Các tập thể nhận Bằng khen của Tỉnh hội.

 

Dịp này, 11 cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vinh dự được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương; 2 tập thể, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 tập thể, 4 cá nhân được Tỉnh hội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

 

THẾ ANH

 

 

.

các thông tin tiện ích