Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Sáu, 27/12/2019, 13:36 [GMT+7]

Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 27-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tới dự và chỉ đạo hội nghị. Ở điểm cầu Khánh Hoà, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.


Năm 2020, Bộ Nội vụ sẽ đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy; hoàn thiện sắp xếp, bố trí cán bộ và tinh giản biên chế; thí điểm phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; khẩn trương hoàn thiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý vi phạm trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin...


Năm 2019, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước luôn được Bộ Nội vụ ưu tiên. Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương bước đầu đạt kết quả tích cực. Chính sách tinh giản biên chế góp phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch và tiến độ...

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.


Tại Khánh Hoà, trong năm 2019, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh giảm 544 biên chế, giao biên chế công chức năm 2019 sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh, phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong 606/678 đơn vị sự nghiệp công lập, còn lại đang sắp xếp tinh gọn. Sở cũng tham mưu tỉnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của 7 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giảm 38 đơn vị; tham mưu hợp nhất, tổ chức lại, sáp nhập giảm 19 đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tuyển dụng, nâng ngạch; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành đúng kế hoạch. Sở cũng tham mưu tỉnh triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và dân số; chủ trì tham mưu xây dựng nhiều đề án quan trọng của tỉnh về cải cách hành chính...


N.V
 

.

các thông tin tiện ích