Văn phòng UBND tỉnh: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Thứ Năm, 26/12/2019, 22:23 [GMT+7]

Văn phòng UBND tỉnh: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Chiều 26-12, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

 

Năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai kịp thời và thực hiện tốt chương trình công tác của đơn vị, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất do chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh giao. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thông qua Chương trình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2019; triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chuẩn bị tốt nội dung và phục vụ kịp thời các kỳ họp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Văn phòng cũng tham mưu UBND tỉnh hoạch định các chủ trương, chính sách chương trình phát triển kinh tế ngành và lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh với các nhiệm vụ trọng tâm: Cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế; phát triển các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, thể thao, y tế, văn hóa… Đặc biệt, trong năm, văn phòng đã phối hợp với cơ quan tham mưu của UBND tỉnh tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2019 và Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019; tiếp nhận, xử lý hơn 46.880 văn bản đến; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hơn 20.650 văn bản đi. Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ một cửa đã tiếp nhận và trao trả gần 900 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn…

 

Các tập thể được UBND tỉnh khen thưởng.

Các tập thể được UBND tỉnh khen thưởng.

 

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ, trong đó tập trung nâng cao vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý điều hành các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời thông tin, báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính…


Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.


T. NAM

 

.

các thông tin tiện ích