Từ ngày 7 đến 25-10: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Thứ Tư, 02/10/2019, 22:04 [GMT+7]

Từ ngày 7 đến 25-10: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND tỉnh vừa có thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Theo đó, thời gian tiếp xúc từ ngày 7 đến 25-10. Nội dung tiếp xúc gồm: Thông báo với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp bất thường hoặc kết quả kỳ họp bất thường (nếu việc tiếp xúc diễn ra sau kỳ họp); dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI; báo cáo tóm tắt (ước thực hiện) tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8; tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri theo 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện) theo từng đơn vị bầu cử. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế của địa phương và căn cứ nội dung kỳ họp, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, nhóm đối tượng.


Ngọc Khánh
  

.

các thông tin tiện ích