Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Thứ Năm, 15/08/2019, 22:36 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Diên Khánh luôn tập trung chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị


Theo Thượng tá Võ Văn Viên - Chính trị viên Ban CHQS huyện Diên Khánh, trong 10 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn” (giai đoạn 2009 - 2019), Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc định hướng tư tưởng, bám sát thực tiễn hoạt động của LLVT huyện; tập trung giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị trong LLVT huyện, hàng năm, Đảng ủy - Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập 13 tác phẩm và chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 10 chuyên đề trong quân đội cho gần 300 lượt cán bộ, đảng viên. Đơn vị đã tổ chức quán triệt và phát động phong trào sưu tầm, tìm đọc các tác phẩm và bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về chuẩn mực con người Việt Nam; phong cách, lối sống của người quân nhân cách mạng, phục vụ tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Ngoài ra, hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng, tham mưu cử đối tượng 3 tham gia học tập các lớp do tỉnh tổ chức, cũng như tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đạt kết quả tốt; phối hợp với Huyện đoàn Diên Khánh chỉ đạo các xã đoàn tổ chức các đêm giao lưu với thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, kết hợp với trao đổi tọa đàm thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia.


Bên cạnh đó, đơn vị đã lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”. Trong đó, chú trọng đến việc làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Việc triển khai các nội dung của đợt sinh hoạt chính trị đã gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị. Đây chính là những nhân tố quan trọng góp phần vào thành tích 5 năm liên tục (2014 - 2018) đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

 

Lực lượng vũ trang huyện Diên Khánh ứng cứu người dân trong lũ.

Lực lượng vũ trang huyện Diên Khánh ứng cứu người dân trong lũ.

 

Làm tốt công tác dân vận


Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Đơn vị cũng đã phát động, triển khai phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả thiết thực. Hiện nay, toàn huyện có 232 tổ dân quân làm công tác dân vận, với 1.500 đội viên; 95 tổ cán bộ cốt cán, với 600 thành viên. Đây là lực lượng quan trọng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh; tham gia xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.


Thượng tá Võ Văn Viên cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy - Ban CHQS huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho LLVT huyện thực sự là lực lượng nòng cốt giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.


THẾ ANH
 
 

.

các thông tin tiện ích