Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Chủ Nhật, 14/04/2019, 11:11 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

Nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, phát huy mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019. 
 
Theo đó, bên cạnh công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2019, do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.
 
Đoàn sẽ kiểm tra toàn diện ít nhất 19 cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực. Riêng các cơ quan đầu mối tham mưu CCHC, đoàn còn kiểm tra thêm việc thực hiện chức trách tham mưu thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019, kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 12/2017 của UBND tỉnh.
 
Đối với các địa phương, đoàn sẽ kiểm tra thêm việc triển khai các giải pháp, trong đó có việc thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân, hiệu quả tương tác với chính quyền cấp xã để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh; việc thực hiện quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, lao động, thương binh và xã hội, thủ tục liên thông 3 trong 1, 2 trong 1 về đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.   
 
Nội dung kiểm tra theo chuyên đề tập trung vào việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành, tác nghiệp trên phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới; giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng, tư pháp, hộ tịch; tài chính công; kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC đối với các đơn vị cấp dưới, trực thuộc.   

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Khánh Bình (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

 
Ngoài ra, đoàn có thể kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, địa phương bị tổ chức, công dân phản ánh gây phiền hà.  
 
Việc kiểm tra toàn diện và theo chuyên đề dự kiến được chia thành 2 đợt vào tháng 4 và tháng 7.
N.V 
.

các thông tin tiện ích