Tổng kết công tác cảnh bị năm 2018

Thứ Sáu, 01/02/2019, 16:16 [GMT+7]

Tổng kết công tác cảnh bị năm 2018

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa, chiều 1-2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh bị, công tác vận động quần chúng năm 2018 và hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ A2, A4, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Năm 2018 lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tổ chức các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giúp đỡ nhân dân kịp thời khi có các tình huống xảy ra.

Năm 2019, các đơn vị tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

THẾ ANH

 

.

các thông tin tiện ích