Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa:

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Thứ Sáu, 11/01/2019, 17:37 [GMT+7]

Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Ngày 11-1, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Quang cảnh hội nghị trù bị
Quang cảnh hội nghị trù bị

Năm 2018, các đơn vị trong khối đã tổ chức và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng vận động, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên, quần chúng tham gia. Nhất là tham gia hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai, giảm nghèo, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền. Trong công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, có sáng kiến thực sự, mang lại hiệu quả cao trong lao động sản xuất, với 524 tập thể và cá nhân được biểu dương…

Năm 2019, các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục đối mới công tác thi đua - khen thưởng; quan tâm vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; nắm bắt kịp thời tư tưởng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân…

Các đơn vị đã thống nhất bầu Hội Cựu Chiến binh tỉnh làm trưởng khối năm 2019.

M.T

.

các thông tin tiện ích