UBND tỉnh:

Thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ IV, HĐND tỉnh khóa VI

Thứ Năm, 14/06/2018, 22:22 [GMT+7]

Thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ IV, HĐND tỉnh khóa VI

Sáng 14-6, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về các nội dung trình kỳ họp thứ VI, HĐND tỉnh khóa VI.


Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã thống nhất thông qua nội dung dự thảo các báo cáo gồm: ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 5 tháng đầu năm và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm.


Theo các dự thảo, 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 6,85% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 6,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước tăng 12,1%; doanh thu du lịch tăng 31%. Ước tính, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu ngân sách 13.653 tỷ đồng, đạt 93% dự toán Trung ương, tăng 3% dự toán địa phương và tăng 41% so với cùng kỳ năm 2017 (12/17 khoản thu đạt dự toán); chi ngân sách địa phương 4.876 tỷ đồng, bằng 48,6% dự toán.


Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các sở, ngành có liên quan hoàn thiện báo cáo, rà soát, điều chỉnh các số liệu cho phù hợp; có đánh giá về tình hình hoạt động của các ngành; bổ sung công tác hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão số 12 năm 2017 cho người dân vào phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Dịp này, UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua dự thảo tờ trình, nghị quyết về: chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; đề nghị thông qua danh mục các dự án thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh…


 X.T
 

.

các thông tin tiện ích