Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Chủ Nhật, 24/10/2021, 21:28 [GMT+7]

Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. 
 
Theo đó, thông tư quy định chi tiết về thủ tục, hồ sơ được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao cho người có công với cách mạng; trường hợp miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo danh mục các xã do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; hồ sơ giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Đồng thời, quy định hồ sơ miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt…
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022.
 
T.K
.

các thông tin tiện ích