10:07, 26/07/2022

Cần làm mới cột mốc cây số

Trên Hương lộ 39 (đoạn qua xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) và Hương lộ 62 (đoạn qua xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) có một số cột mốc cây số bị bong tróc chữ và bị cây lá mọc cao che khuất (ảnh).

Trên Hương lộ 39 (đoạn qua xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) và Hương lộ 62 (đoạn qua xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) có một số cột mốc cây số bị bong tróc chữ và bị cây lá mọc cao che khuất (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để người đi đường dễ nhìn và bảo đảm mỹ quan.

 


Kiều Diễm