Phản hồi:

Việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh: Không có cơ sở giải quyết

Thứ Hai, 02/09/2019, 20:06 [GMT+7]

Việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh: Không có cơ sở giải quyết

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thôn, thường trú tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh về việc đề nghị giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 129, tờ bản đồ số 102, diện tích 1.762,1m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm theo biên nhận hồ sơ số 1021709393.


Về vấn đề này, UBND TP. Cam Ranh trả lời như sau: Nguồn gốc sử dụng đất do UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Thương mại Dịch vụ miền núi Khánh Hòa thuê vào năm 2006 theo giấy chứng nhận số T00118/2005 ngày 16-1-2006. Đến ngày 28-12-2009, UBND tỉnh có Quyết định số 3395/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại số 2 Hải Đảo, phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh do Công ty Thương mại Dịch vụ miền núi Khánh Hòa sử dụng và giao cho UBND thị xã (nay là thành phố) Cam Ranh quản lý. Đồng thời, qua kiểm tra đối chiếu và lồng ghép bản đồ 201 thì thửa đất hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa 746, tờ bản đồ số 18 diện tích 1.825m2. Theo sổ mục kê năm 2004 của UBND phường Cam Nghĩa thì thửa số 746, tờ bản đồ số 18 do Cửa hàng Mỹ Ca đứng tên; theo sổ mục kê năm 2006 của UBND phường Cam Nghĩa thì thửa đất số 129, tờ bản đồ số 102 do Cửa hàng thương mại Mỹ Ca đứng tên.


Như vậy, thửa đất số 129, tờ bản đồ số 102, diện tích 1.762,1m2, ngày 28-12-2009, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3395 giao UBND thị xã (nay là thành phố) Cam Ranh quản lý. Hiện nay, thửa đất này do UBND TP. Cam Ranh quản lý. Do đó, việc ông Nguyễn Thôn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 129, tờ bản đồ số 102 là không có cơ sở giải quyết.


B.K.H

 

.

các thông tin tiện ích