Tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại

Thứ Ba, 21/06/2022, 23:37 [GMT+7]

Tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại

Ngày 21-6, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19.

 

Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại cuộc họp.


Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại, mũi bổ sung; rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên do đơn vị mình quản lý đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại, đảm bảo 100% cán bộ nằm trong đối tượng tiêm phải được tiêm và báo cáo kết quả này về UBND tỉnh trước ngày 30-6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong khẩn trương làm việc với ban giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động tham gia tiêm vắc xin. Ngành Y tế triển khai ngay việc tiêm mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi…


C.Đan

.

các thông tin tiện ích