Sẽ sớm tiếp nhận Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang

Thứ Năm, 31/03/2022, 00:09 [GMT+7]

Sẽ sớm tiếp nhận Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang

Sáng 30-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế và các sở, ngành về nội dung liên quan đến việc tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang.


Theo báo cáo của Sở Y tế, Bệnh viện Giao thông Vận tải Nha Trang là bệnh viện hạng III, quy mô 100 giường bệnh trực thuộc Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải. Bệnh viện có 4 phòng và 6 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 58 người, trong đó biên chế sự nghiệp là 48 người. Bệnh viện được giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính từ năm 2018. Số đầu thẻ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện là 15.000 thẻ...


Kết luận tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu giao nhiệm vụ cho Sở Y tế làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh các quy trình tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang, cố gắng hoàn thành trong tháng 4-2022. Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận, Sở Y tế tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nhân lực, cơ sở vật chất,  kinh phí để bệnh viện sớm ổn định hoạt động…


C.Đan

 

.

các thông tin tiện ích