Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,34%

Thứ Hai, 07/06/2021, 20:17 [GMT+7]

Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,34%

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm, đơn vị đã thu được gần 1.336 tỷ đồng, đạt 35,08% kế hoạch, giảm 2,76% so với cùng kỳ. Tổng số nợ BHXH gần 254,2 tỷ đồng, tăng 2,12% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao; có tổng 1.492 đơn vị nợ BHXH, giảm 11,06% so với cùng kỳ. Số người tham gia BHXH bắt buộc 130.404 người, đạt 91,95% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHXH 20,31% lực lượng lao động, giảm 0,62% so với cùng kỳ. Số người tham gia BHXH tự nguyện 15.220 người, đạt 65,32% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ 2,37% lực lượng lao động, tăng 89,47% so với cùng kỳ. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 122.060 người, đạt 91,60% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ 19,01% lực lượng lao động, giảm 0,58% so với cùng kỳ. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 1.151.936 người, đạt 98,65% kế hoạch, tăng 2,46% so với cùng kỳ, tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 92,34%...


Trong tháng 6, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục rà soát các đơn vị nợ chậm đóng, trốn đóng BHXH để gửi danh sách đề nghị cơ quan công an phối hợp tổ chức đôn đốc thu nợ; tập trung các giải pháp tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát dữ liệu khai thác các đơn vị chưa tham gia BHXH do Cục Thuế và Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp; tổ chức tuyên truyền rộng rãi và phối hợp ngành y tế trong việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID trong khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế…


M.T

 

.

các thông tin tiện ích