Hạn chế sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong cơ sở y tế

Thứ Năm, 10/06/2021, 22:21 [GMT+7]

Hạn chế sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong cơ sở y tế

Đó là một nội dung tại dự thảo thông tư của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.


Theo dự thảo, cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải y tế theo thứ tự ưu tiên sau: Mua sắm, lắp đặt, sử dụng các thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất và các nguyên vật liệu phù hợp, bảo đảm hạn chế phát sinh chất thải y tế; đổi mới thiết bị, quy trình trong hoạt động y tế; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; quản lý và sử dụng vật tư hợp lý, hiệu quả.


Dự thảo có nội dung quy định phân loại, thu gom chất thải rắn y tế. Trong đó, chất thải rắn lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế. Chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế. Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp và bảo đảm không bị rò rỉ hay phát tán hơi thủy ngân ra môi trường. Chất thải rắn y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải rắn y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.


T.K

.

các thông tin tiện ích