Thúc đẩy nguồn nhân lực phòng, chống HIV/AIDS

Thứ Tư, 23/09/2020, 21:37 [GMT+7]

Thúc đẩy nguồn nhân lực phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 23-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội thảo giới thiệu và truyền thông triển khai hoạt động dự án “Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng, chống HIV/AIDS” để đạt mục tiêu 90-90-90. Tham gia hội thảo có gần 30 đại biểu đại diện cho các trung tâm y tế, bệnh viện trong tỉnh.


Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về dự án; mục tiêu, kế hoạch triển khai hoạt động; các mô hình quản lý dự án...; đồng thời cùng trao đổi về những nội dung hoạt động của dự án khi triển khai ở tuyến tỉnh.


Dự án do tổ chức Expertise France tài trợ với mục tiêu xây dựng và thiết lập công cụ quản lý nhân lực cho lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam; tăng cường năng lực cho các địa phương khi triển khai các hoạt động; ghi nhận đóng góp của đồng đẳng viên trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS... Dự án được triển khai từ nay đến tháng 12-2022, có 7 địa phương được thụ hưởng dự án, trong đó có Khánh Hòa.


C.Đan

.

các thông tin tiện ích