Chấn chỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy trình liên thông

Thứ Hai, 28/10/2019, 22:39 [GMT+7]

Chấn chỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy trình liên thông

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có văn bản yêu cầu BHXH cấp huyện chấn chỉnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy trình liên thông. Theo đó, các đơn vị cần phối hợp với chính quyền địa phương cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay khi người dân đến làm thủ tục đăng ký khai sinh; thực hiện đúng, đầy đủ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh; cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của BHXH lên phần mềm trước khi chuyển trả cho UBND cấp xã; chuyển trả kết quả hồ sơ giấy cho Bưu điện ngay sau khi chuyển hồ sơ điện tử để bảo đảm giải quyết hồ sơ trong thời hạn quy định.


Được biết, thời gian qua, tại một số địa phương, việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh một số bất cập. Cụ thể, BHXH cấp huyện chuyển trả thẻ BHYT cho UBND cấp xã qua đường bưu điện vào ngày cuối cùng của thời hạn dẫn đến trả kết quả cho người dân thường trễ hạn; việc tác nghiệp trên phần mềm một cửa điện tử không thống nhất với quá trình cấp thẻ BHYT thực tế do một số UBND xã để dồn hồ sơ để chuyển một lần trên phần mềm chuyên ngành.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích