Những kết quả tích cực ở Nha Trang

Thứ Hai, 11/12/2017, 22:39 [GMT+7]

Những kết quả tích cực ở Nha Trang

Năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn TP. Nha Trang đạt nhiều kết quả tích cực.


Cụ thể, 27/27 xã, phường đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định “cấm hút thuốc lá” nơi công cộng, nơi làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) và người dân với nhiều hình thức như: tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương, trong các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố; treo, dán tranh ảnh, biển “cấm hút thuốc lá”… nơi làm việc, công cộng. Bên cạnh đó, phân công bộ phận thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện; ban hành nội quy cơ quan quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trụ sở UBND xã, phường. Nhiều UBND xã, phường còn tổ chức tuyên truyền đến các hộ buôn bán và kinh doanh thuốc lá về nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tác hại thuốc lá.

 

Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền không thuốc lá tại TP. Nha Trang

Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền không thuốc lá tại TP. Nha Trang


Kết quả kiểm tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế thành phố và 5 phòng khám đa khoa khu vực cho thấy, các đơn vị đã triển khai tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, đưa nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc vào nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; treo các biển “cấm hút thuốc lá” tại trụ sở cơ quan. Ngoài ra, các đơn vị tuyên truyền, phổ biến, vận động CB-CC-VC cơ quan, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá... Qua triển khai, một số CB-CC-VC tại những nơi này đã bỏ hút thuốc lá hoặc giảm hút so với trước; thực hiện nghiêm việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc.


Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên, kết quả kiểm tra, giám sát 34 đơn vị, trong đó có 27 xã, phường, 5 phòng khám đa khoa khu vực và một số phòng thuộc thành phố cho thấy có 151/338 CB-CC-VC và người lao động tại 27 xã, phường bỏ hút thuốc lá (chiếm 44,6%); 187 người giảm hút thuốc lá (chiếm 55,4%)


Theo lãnh đạo Công đoàn phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Nha Trang, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống tác hại thuốc lá, từ năm 2013, phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thành lập ban chỉ đạo; đồng thời xây dựng nội dung kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác này. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại trường; thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai; giám sát, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chuyên môn, cá nhân có thành tích trong công tác này và xử lý những tổ chuyên môn, cá nhân vi phạm. Ngoài ra, phòng thường xuyên nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ CB-CC-VC thông qua việc tập huấn, hội thảo các nội dung về phòng, chống tác hại thuốc lá, đi kèm với việc đẩy mạnh công tác tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cai nghiện thuốc lá tại đơn vị; lắp đặt nhiều bảng “cấm hút thuốc lá” ở những điểm dễ nhận thấy trong các trường học. Phòng còn chỉ đạo các trường phải thực hiện nghiêm quy định không tổ chức mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường học; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường học...


Ông Trần Ngọc Lê - Phó Trưởng phòng Y tế TP. Nha Trang nhận định, kết quả kiểm tra năm 2016 cho thấy các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Tại các xã, phường đã có gần 45% CB-CC-VC bỏ hẳn thuốc lá, hơn 55% CB-CC-VC giảm hút thuốc lá so với trước.


Để Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tiếp tục đi vào cuộc sống, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường của thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CB-CC-VC và người dân thực hiện tốt luật và các văn bản hướng dẫn để tiến tới xây dựng TP. Nha Trang không khói thuốc. Ngành Y tế cần thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho các thành viên ban chỉ đạo, đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố và xã, phường, tổ trưởng, thôn trưởng...


BÁ NGHĨA

.

các thông tin tiện ích