08:10, 02/10/2022

Nha Trang: Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng đổ trộm xà bần, chất thải rắn sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường về việc triển khai thực hiện quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo Quyết định số 2023, ngày 31-8 của UBND thành phố đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư để người dân được biết và thực hiện; tuyên truyền, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, ....

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường về việc triển khai thực hiện quy định về thời gian thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo Quyết định số 2023, ngày 31-8 của UBND thành phố đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư để người dân được biết và thực hiện; tuyên truyền, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, chấp hành việc đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không tuân thủ quy định về xả rác, tập kết rác thải không đúng quy định.


UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đổ rác thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định; lắp đặt biển cấm đổ rác thải, xà bần và bố trí nhân sự chốt trực tại điểm thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng, chụp ảnh biển số xe báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo Công an thành phố xử lý theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang xóa bỏ các vị trí, địa điểm tập kết rác không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Nha Trang về việc để xảy ra tình trạng đổ trộm xà bần, phế thải xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý…


CHÍ TRUNG