Cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ Bảy, 22/01/2022, 00:30 [GMT+7]

Cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp thông tin đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương từ năm 2020 đến năm 2021, khẩn trương có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số liệu từ các địa phương, tham mưu nội dung để UBND tỉnh báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 27-1.


Trước đó, thực hiện Công điện số 1767 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về cá nhân, tổ chức tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn do các cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá từ năm 2020 đến năm 2021.


CHÍ TRUNG
 

.

các thông tin tiện ích