Cam Ranh tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Chủ Nhật, 16/01/2022, 22:33 [GMT+7]

Cam Ranh tăng cường quản lý trật tự xây dựng

HĐND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố về công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố”. Thời gian tới, UBND TP. Cam Ranh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.


Còn thiếu sót


Theo báo cáo của HĐND TP. Cam Ranh, từ năm 2020 đến nay, UBND thành phố đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; hướng dẫn xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên kiểm tra công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; xin ý kiến tỉnh hướng dẫn đối với việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã Cam Bình.

 

Lực lượng chức năng TP. Cam Ranh cưỡng chế công trình xây dựng trái phép  trên núi Hòn Rồng.

Lực lượng chức năng TP. Cam Ranh cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên núi Hòn Rồng.


Tuy nhiên, HĐND TP. Cam Ranh cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Cụ thể, tình trạng người dân xây dựng sai giấy phép, không có giấy phép còn nhiều, trong đó có trường hợp xây dựng lấn chiếm đất công, mương nước, hành lang đường bộ, đường sắt. Công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng của một số xã, phường chưa được kịp thời. Công tác phối hợp của các cơ quan chuyên môn với UBND các xã, phường trong việc xác lập hồ sơ xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa thống nhất… dẫn đến hồ sơ xử lý vi phạm chậm hoặc hết thời hạn xử lý.


Bên cạnh đó, thành phố chưa thường xuyên và kiên quyết trong chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực. Tình trạng chấp hành các quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố rất thấp, như: 87/123 trường hợp chưa chấp hành quyết định phạt tiền và 157/158 trường hợp chưa chấp hành quyết định bắt buộc khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND tỉnh; 68/266 trường hợp chưa chấp hành quyết định phạt tiền và 267/268 trường hợp chưa chấp hành quyết định bắt buộc khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND thành phố. Nhiều quyết định của tỉnh và thành phố đã hết hiệu lực thi hành, dẫn đến việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm.


Đề nghị chấn chỉnh quản lý trật tự xây dựng


Bà Võ Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch HĐND TP. Cam Ranh cho biết, HĐND thành phố đã có văn bản đề nghị UBND thành phố trong thời gian tới phải chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo Chỉ thị số 22 ngày 3-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phải thực hiện các văn bản của UBND tỉnh, Thành ủy Cam Ranh về việc chấn chỉnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.


Theo ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh, trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường về công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2030; các đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu sinh thái chất lượng cao Cam Phú; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 một số khu vực… trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.


Trước mắt, thành phố sẽ quy hoạch và xây dựng khu chôn lấp vỏ sò, vỏ ốc, chất thải rắn; hoàn chỉnh thủ tục đóng cửa bãi rác Dốc Sạn (xã Cam Thịnh Đông); chỉ đạo kiên quyết công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố đã có hiệu lực, còn hiệu lực… nhằm thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo việc thu tiền xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các xã, phường thực hiện việc xác lập hồ sơ xác định ranh giới quản lý đất rừng núi Hòn Rồng nhằm thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước, cũng như việc xác lập hồ sơ xử lý các trường hợp sai phạm về xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản.


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích