11:11, 29/11/2021

Nha Trang đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt trong lĩnh vực đất đai

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thành phố, UBND các xã, phường đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thành phố, UBND các xã, phường đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã, phường đã ban hành; tổng hợp báo cáo số liệu tình hình chấp hành của người vi phạm (nộp phạt, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả), tiến độ xử lý của UBND xã, phường đối với các trường hợp vi phạm.


UBND thành phố yêu cầu Phòng TN-MT rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã ban hành và các quyết định xử lý vi phạm hành chính do vượt quá thẩm quyền phải trình UBND tỉnh ban hành, đã có hiệu lực thi hành nhưng người vi phạm mà chưa chấp hành. Đồng thời, UBND thành phố giao Phòng TN-MT chủ động theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn. Trường hợp đã quá thời hạn chấp hành ghi trên quyết định mà UBND các xã, phường chưa triển khai thì tham mưu văn bản cho UBND thành phố chỉ đạo cơ quan, địa phương thực hiện triệt để, giữ vững kỷ cương pháp luật.


CHÍ TRUNG