Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh

Thứ Hai, 15/03/2021, 22:18 [GMT+7]

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Theo kế hoạch, gói thầu Tư vấn lập quy hoạch có giá 50,3 tỷ đồng, sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021, thời gian thực hiện hợp đồng 15 tháng. Gói Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch có giá 100 triệu đồng sẽ chỉ định thầu trong quý I/2021, thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày. Gói Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch có giá 50,3 triệu đồng sẽ được chỉ định thầu, thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày. Gói Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược có giá 406,2 triệu đồng sẽ chỉ định thầu, thời gian thực hiện hợp đồng 15 tháng.


Ngày 7-8-2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng yêu cầu, nội dung lập quy hoạch phải bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đang gấp rút hoàn thiện đồ án quy hoạch để gửi Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


VĂN KỲ


 

.

các thông tin tiện ích