Khuyến khích nguồn lực tham gia xây dựng nhà ở xã hội

Thứ Hai, 05/10/2020, 21:56 [GMT+7]

Khuyến khích nguồn lực tham gia xây dựng nhà ở xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị Khánh Hòa năm 2020.


Theo đó, trong năm 2020, nhà ở thương mại đạt khoảng 200.000m2 sàn, diện tích đất hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đạt 120ha; nhà ở cho các đối tượng chính sách, khó khăn đạt khoảng 60.000m2 sàn; nhà ở phục vụ đối tượng tái định cư đạt khoảng 120.000m2 sàn; nhà ở gia đình, hộ cá nhân đạt 22m2/người.


Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quản lý, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị mới; nhắc nhở các dự án đang chậm tiến độ; thu hồi các dự án chậm tiến độ đã nhắc nhở nhiều lần; công khai danh sách dự án, diện tích đất bị thu hồi, giao cho các nhà đầu tư có năng lực. Đối với nhà ở xã hội, các sở, ngành và địa phương phải đôn đốc các chủ đầu tư đang triển khai đảm bảo đúng tiến độ; khuyến khích các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với giá hợp lý…


UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm việc công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; Sở Kế hoạch - Đầu tư công khai danh sách chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ; Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng báo cáo, đề xuất quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp và nhà ở xã hội.


Văn Kỳ

 

.

các thông tin tiện ích