800 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ điều tra, khoanh vùng nguồn nước thải có nguy cơ ô nhiễm

Thứ Ba, 25/08/2020, 21:49 [GMT+7]

800 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ điều tra, khoanh vùng nguồn nước thải có nguy cơ ô nhiễm

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo đến các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ năng lực về sở để tiến hành xét chọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ điều tra, khoanh vùng nguồn nước thải có nguy cơ ô nhiễm năm 2020.


Nhiệm vụ nhằm rà soát, điều tra bổ sung các nguồn thải trên địa bàn tỉnh; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ, đầm; khả năng tiềm ẩn rủi ro gây ô nhiễm và đề xuất biện pháp kiểm soát. Các sản phẩm gồm báo cáo tổng kết nhiệm vụ; bản đồ định vị các nguồn thải. Thời gian thực hiện 2 năm (2020 - 2021), kinh phí dự kiến 800 triệu đồng.


V.L


 

.

các thông tin tiện ích