Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản

Chủ Nhật, 12/07/2020, 22:57 [GMT+7]

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xác minh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản nhưng có kê khai sản lượng nộp thuế hay kê khai sản lượng không đúng theo giấy phép đã cấp để xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản và cung cấp cho Cục Thuế tỉnh xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định. Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch 3098 (ngày 3-4-2018) của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương chủ động xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Cục Thuế tăng cường quản lý các khoản thu từ hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản, kịp thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan chức năng xử lý các nội dung liên quan về kê khai nộp thuế, thực thi các quy định về khai thác khoáng sản. Các địa phương chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội để quản lý, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm…


Q.V
 

.

các thông tin tiện ích