Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Thứ Ba, 10/12/2019, 19:50 [GMT+7]

Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai; có phương án xử lý số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo dự án VLAP còn tồn đọng ở các xã, phường; tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về đất đai, các dự án có sử dụng đất sau khi được giao đất, cho thuê đất, chú trọng công tác sau thanh tra; kiên quyết thu hồi đối với các dự án được giao đất nhưng chậm triển khai, sử dụng không đúng mục đích và không hiệu quả.


UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh công tác quản lý đất công ích, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; tiếp tục chỉ đạo rà soát, thống kê, đề xuất phương án quản lý hiệu quả đối với quỹ đất công ích và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND cấp xã quản lý.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Trước đó, theo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong lĩnh vực đất đai vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, một số dự án được giao đất nhưng chậm triển khai, sử dụng đất không đúng mục đích và không hiệu quả; công tác quản lý quỹ đất công ích (5%), đất chưa sử dụng chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng khai thác nguyên liệu trái phép, người dân lấn chiếm, cho thuê đất không đúng quy định; tiến độ triển khai kiểm tra, rà soát, kiểm kê thực địa tình trạng sử dụng đất công ích, đất chưa sử dụng ở một số địa phương còn chậm, chưa thực hiện đo bóc tách đất công ích và đất nông nghiệp do UBND cấp xã quản lý; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng thời hạn quy định chiếm 1,9%, tại nhiều địa phương còn tồn đọng số lượng lớn hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo dự án VLAP chưa được xử lý; công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai tuy được chú trọng, qua thanh tra phát hiện nhiều sai phạm và chấn chỉnh nhưng không phát hiện được hành vi có dấu hiệu tham nhũng; chưa kiên quyết xử lý thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích

111