Bổ sung kế hoạch chương trình phát triển đô thị

Thứ Hai, 01/07/2019, 21:49 [GMT+7]

Bổ sung kế hoạch chương trình phát triển đô thị

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1761 (ngày 7-6-2019) sửa đổi, bổ sung Quyết định 3760 (ngày 6-12-2016) về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020.


Theo đó, UBND tỉnh bổ sung nội dung và chỉ tiêu nhà ở cho người có công với cách mạng và nhà ở cho hộ nghèo; đồng thời sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Cụ thể, sửa đổi 6 dự án gồm 4 dự án nhà ở thương mại, 2 dự án nhà ở tái định cư; đưa ra khỏi danh mục 23 dự án (21 dự án nhà ở thương mại, 2 dự án nhà ở tái định cư); bổ sung vào danh mục 69 dự án (31 dự án nhà ở thương mại, 7 dự án nhà ở chính sách, thu nhập thấp và 31 dự án nhà ở tái định cư).


V.L
 

.

các thông tin tiện ích