Thị trấn Khánh Vĩnh: Phấn đấu đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại IV

Chủ Nhật, 09/06/2019, 20:11 [GMT+7]

Thị trấn Khánh Vĩnh: Phấn đấu đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại IV

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định Chương trình phát triển đô thị huyện Khánh Vĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (chỉ tập trung khu vực thị trấn Khánh Vĩnh để phát triển đô thị).


Theo đó, đến năm 2020, thị trấn Khánh Vĩnh đạt thêm các tiêu chuẩn, tiêu chí còn thiếu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đối với đô thị loại IV; các tiêu chí chính phấn đấu như: Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân 22m2/người, tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 96%; tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt từ 48% trở lên, hơn 92% đường phố chính được chiếu sáng; 100% hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh với chỉ tiêu 120 lít/người/ngày đêm; 90% chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý; ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị… Đến năm 2025, thị trấn Khánh Vĩnh hoàn thiện tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại IV; đến năm 2030, hoàn thiện và nâng cấp các tiêu chuẩn đô thị loại IV.


Tổng vốn đầu tư phát triển đô thị huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018 - 2020 hơn 371,7 tỷ đồng (ngân sách nhà nước 226,2 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách 145,5 tỷ đồng); giai đoạn 2021 - 2025: 1.528 tỷ đồng và giai đoạn 2026 - 2030: 862,5 tỷ đồng.


TRẦN MINH

.

các thông tin tiện ích