22:11, 02/10/2023

Trường Đại học Nha Trang: Chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục

H.NGÂN

Xác định công tác kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Trường Đại học Nha Trang đã chú trọng thực hiện các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài từ cấp chương trình đào tạo đến cấp cơ sở giáo dục. Theo đó, trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục lần thứ 3.

Tiến sĩ Đinh Đồng Lưỡng - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí Trường Đại học Nha Trang cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày càng quan tâm chỉ đạo các trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, coi đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng. Quy trình kiểm định thực hiện theo 2 bước. Trước hết, trường tự đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất… trên cơ sở 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo Thông tư số 12/2017 của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Sau đó, trường tổ chức đấu thầu để lựa chọn trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện đánh giá ngoài. Đây là quá trình khảo sát, đánh giá độc lập, khách quan để xác định mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng, trên cơ sở đó công bố cho người học và xã hội được biết. Ngoài ra, dựa vào kết quả kiểm định, Bộ GD-ĐT sẽ có chính sách riêng cho mỗi trường, chẳng hạn như hướng tới tự chủ đại học, hội nhập quốc tế... Chu kỳ kiểm định được thực hiện 5 năm/lần. Hiện nay, cả nước có 7 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ GD-ĐT cấp phép.

 
Sinh viên Trường Đại học Nha Trang thực hành trong phòng thí nghiệm.
Sinh viên Trường Đại học Nha Trang thực hành trong phòng thí nghiệm.

Theo Thông tư số 12, các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục được đánh giá theo 7 mức, tương ứng với 7 điểm. Trong đó, mức 4 là đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chí; mức 5 là đáp ứng cao hơn yêu cầu tiêu chí; mức 6 là thực hiện tốt như một hình mẫu của quốc gia; mức 7 là thực hiện xuất sắc, đạt mức của các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Vừa qua, đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành 2 đợt khảo sát tại Trường Đại học Nha Trang và đánh giá trường có 97,3% số tiêu chí có điểm trung bình từ 4 điểm trở lên theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Đoàn cũng đánh giá cao nhiều mảng hoạt động của trường, như: Công tác quản trị, quản lý; hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế; tạo môi trường học tập tốt dành cho sinh viên… Kết quả, Trường Đại học Nha Trang được công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2028. Đây là lần thứ 3 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo Tiến sĩ Đinh Đồng Lưỡng, điều quan trọng nhất là qua quá trình kiểm định, đoàn đánh giá ngoài đã đưa ra các khuyến nghị để nhà trường lên kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới, như: Tăng cường tận dụng các dự án hợp tác quốc tế để bồi dưỡng đội ngũ viên chức quản lý và giảng viên; bổ sung chiến lược về phục vụ cộng đồng; đặt trọng tâm khai thác các mối quan hệ quốc tế và trong nước về lĩnh vực khoa học công nghệ biển và thủy sản; đa dạng các loại hình hoạt động hỗ trợ người học… Ngoài ra, hiện nay, Trường Đại học Nha Trang còn có 8 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, gồm: Công nghệ sinh học; nuôi trồng thủy sản; kỹ thuật tàu thủy; công nghệ chế biến thủy sản; quản trị kinh doanh; kế toán; công nghệ thông tin; quản trị khách sạn. Đây là những ngành có nhiều điểm mạnh về thiết kế chương trình đào tạo; phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất; công tác hỗ trợ hoạt động thực tập, thực hành cho sinh viên… Trường đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn bộ các chương trình đào tạo đều hoàn thành công tác tự đánh giá; khoảng 50% chương trình đào tạo được kiểm định trong nước và quốc tế. Trong đó, phấn đấu mỗi khoa phải có một chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định.

Hiện nay, Trường Đại học Nha Trang có 3 khối. Trong đó, khối đào tạo có 15 khoa, viện, trung tâm; khối quản lý hành chính có 17 đơn vị; khối nghiên cứu ứng dụng có 4 viện, trung tâm. Trường đang đào tạo 36 ngành đại học (với gần 60 chuyên ngành), 17 ngành thạc sĩ và 11 ngành tiến sĩ, với tổng cộng gần 16.000 sinh viên, học viên.

H.NGÂN